తెలుగు వ్యాకరణం సంధులు పార్ట్-1 || Telugu Vyakaranam Sandhulu Practice Bits MCQ Test-8 || Telugu Grammar || TSTET TELUGU VYAKARANAM MCQ BITS

            తెలుగు వ్యాకరణం సంధులు Part-1 


👉ప్రతిరోజూ 1 రివిజన్ PRACTICE TEST అప్లోడ్ చేయబడును. ఈరోజు 29వ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ క్రింద ఇవ్వబడినది.

👉ఈ టెస్ట్ లో 10 ప్రశ్నలకు ఆన్సర్ చేసిన తర్వాత కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ కూడా వెంటనే SUBMIT చేసి తెలుసుకోవచ్చు.

👉తక్కువ మార్కులు వచ్చినప్పుడు మరోసారి కూడా ప్రయత్నించవచ్చు.

👉ఈ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ ✍️రాయడం కోసం..

👇ఈ క్రింది వెబ్ పేజీ చూడగలరు..👇

ఇటువంటి మరిన్ని ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ లు రాయడం కోసం ఈక్రింది వెబ్ పేజీ చూడండి👇


🙏🤝Thank you so much 🤝🙏