ముఖ్యమైన తెలుగు శతక పద్యాలు - SCERT నుండి Text, Audio & Video రూపంలో - SCERT Shathaka padhyaalu audio books

 

అందరు విద్యార్థులు & ఉపాధ్యాయులకు ఉపయోగపడే              శతక పద్యాలు టెక్స్ట్ & ఆడియో రూపంలో


             SCERT Shathaka padyaalu audio books 

👉🏻 అన్ని తరగతుల విద్యార్థులకు ఉపయోగపడే వేమన శతకం, సుమతి శతకం, భాస్కర శతకం, దాశరథి శతకం, వంటి ముఖ్యమైన శతక పద్యాలు అతి సులభంగా రాగయుక్తంగా, భావయుక్తంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, టెక్స్ట్ &  Audio books రూపంలో అర్థవంతంగా వివరించటం జరిగింది.👉 ఆడియో బుక్స్ అన్నీ ఒకే చోట easy గా open చెయ్యటం కోసం 👇🏻ఇక్కడ👇🏻 పొందుపరచటం జరిగింది.

ఓపెన్ చేసి పద్యాల పైన బ్లూ బాక్స్ లో play symbol పై క్లిక్ చేసి పద్యాలను వినవచ్చు, వినిపించవచ్చు🎶🎼🎵👍🏼📖

1.వేమన శతకం

2.సుమతి శతకము

3.భాస్కర శతకం

4.దాశరథి శతకం

5.నృసింహ శతకం

6.కుమార శతకము